Varšava

Varšava je hlavním městem Polska a také hlavním městem Mazovského vojvodství. Hlavním městem Polska se Varšava poprvé stala v roce 1596, přesunutím královského dvora polským králem Zikmundem III. Vasou z Krakova. Varšava se tím stala hlavním městem tehdejšího polsko-litevského soustátí (Království polské a Velkoknížectví litevské nebo-li Polsko-litevská unie, od roku 1791 „Republika obou národů“), potažmo hlavním městem Polska a to až do roku 1795. Podruhé se Varšava stala hlavním městem Polska v roce 1918 a tento stav trval do roku 1939. Potřetí se Varšava stala hlavním městem Polska po druhé světové válce v roce 1945.

palác kultury a vědy, Varšava, Polsko
Palác kultury a vědy a moderní zástavba Varšavy

S počtem obyvatel, který na konci roku 2017 činil 1 764 615 je Varšava také největším polským městem co do počtu obyvatel.

Polský název pro město je Warszawa, anglicky se město jmenuje podobně a to Warszaw, německy Warschau, francouzky Varsovie, španělsky a latinsky Varsovia, litevsky Varšuva, rusky bělorusky a ukrajinsky Варшава.

Zámecké náměstí, Varšava
Zámecké náměstí ve Varšavě